Waar u op moet letten in de herstelkliniek voor de juiste eetstoornis

Leestijd ~7 Min.

Door Jamie Mercer schrijft naar Gezondheid

Het kiezen van een herstelcentrum voor eetstoornissen is een grote stap. Het laat niet alleen zien dat een cliënt klaar is om de hulp te zoeken die hij verdient, maar het laat ook zien dat de cliënt zich inzet voor die hulp en ondersteuning. In het licht van die grote beslissing is het erg belangrijk om het juiste centrum te vinden. Veel mensen zoeken naar degene die het dichtst bij hen staat, vooral degenen met school- of werkverantwoordelijkheden die een dagbehandeling noodzakelijk maken; maar in sommige gevallen kan het nodig zijn om te reizen om de juiste combinatie van mentale, fysieke en emotionele behandeling te krijgen. Er zijn enkele belangrijke factoren waarmee een cliënt rekening moet houden bij het kiezen van een herstelkliniek voor eetstoornissen. De eerste factor waarmee rekening moet worden gehouden, is het type eetstoornis waaraan de cliënt lijdt. Elk type eetstoornis vereist verschillende soorten behandeling, dus het is belangrijk om een ​​kliniek te vinden die gespecialiseerd is in het behandelen van de specifieke stoornis van de cliënt. Iemand met anorexia nervosa zal bijvoorbeeld een ander type behandeling nodig hebben dan iemand met boulimia nervosa. Het is belangrijk om een ​​kliniek te vinden die gespecialiseerde zorg biedt voor de specifieke behoeften van de cliënt. De tweede factor waarmee rekening moet worden gehouden, is het zorgniveau dat de kliniek biedt. Er zijn veel verschillende zorgniveaus beschikbaar, van ambulante zorg tot intramurale zorg. Het is belangrijk om een ​​kliniek te vinden die het zorgniveau biedt dat de cliënt nodig heeft om te herstellen van zijn eetstoornis. Iemand met anorexia nervosa moet bijvoorbeeld mogelijk in het ziekenhuis worden opgenomen om de juiste behandeling te krijgen, terwijl iemand met boulimia nervosa mogelijk alleen poliklinische zorg nodig heeft. De derde factor waarmee rekening moet worden gehouden, zijn de kosten van de behandeling in de kliniek. Vaak dekt de verzekering niet alle kosten die gepaard gaan met de behandeling in een herstelcentrum voor eetstoornissen. Het is belangrijk om een ​​kliniek te vinden die betaalbare betalingsmogelijkheden biedt, zodat de cliënt de hulp kan krijgen die hij nodig heeft zonder schulden te maken.

Klanten moeten eerst als mensen worden gezien

Een prominente overweging is dat de faciliteit of het centrum eerst naar het individu als persoon kijkt en pas daarna naar een patiënt. Eetstoornissen hebben het hoogste sterftecijfer van alle psychische stoornissen, en bovendien kunnen er ernstige medische complicaties optreden. Dit kan door veel instellingen leiden tot een strikt klinische benadering die geen rekening houdt met de emotionele en psychologische behandelingsbehoeften van de cliënt. Ten slotte is de vierde factor waarmee rekening moet worden gehouden, de locatie van de kliniek. Vaak aarzelen mensen met een eetstoornis om zich te laten behandelen omdat ze niet ver van huis willen reizen. Het is echter belangrijk om een ​​kliniek te vinden die gunstig gelegen is, zodat de cliënt de hulp kan krijgen die hij nodig heeft zonder werk of school te hoeven missen.

Herstelklinieken die een persoonsgerichte benadering hanteren om hun cliënten te helpen, erkennen dat mensen die hulp zoeken meer zijn dan hun stoornis. Iemand alleen als een stoornis zien, helpt niet om de hele persoon te behandelen. In plaats daarvan moeten cliënten worden gezien als mensen met passies en een leven buiten de stoornis. Dit is de essentie van een holistische behandeling; het erkent dat het simpelweg behandelen van de symptomen van een stoornis niet de hele persoon behandelt. De vierde factor waarmee rekening moet worden gehouden, is de tijd dat de kliniek actief is. Het is belangrijk om een ​​kliniek te vinden die al geruime tijd eetstoornissen behandelt, om er zeker van te zijn dat ze ervaren zijn en op de hoogte zijn van de nieuwste behandelmethoden. De vijfde factor waarmee rekening moet worden gehouden, is het slagingspercentage van de kliniek. Het is belangrijk om een ​​kliniek te vinden met een hoog slagingspercentage om ervoor te zorgen dat de cliënt kan herstellen van zijn eetstoornis. Het kiezen van een herstelcentrum voor eetstoornissen is een grote beslissing. Het is belangrijk om alle hierboven genoemde factoren in overweging te nemen om er zeker van te zijn dat de cliënt de juiste kliniek kiest voor zijn behoeften.

Een volledig herstelde staf bevordert begrip

Wanneer een cliënt op zoek is naar een kliniek voor de behandeling van eetstoornissen, willen ze degene vinden die hen toegang geeft tot personeel dat begrijpt wat ze doormaken. Het hebben van een kliniek met volledig hersteld personeel kan dit niveau van begrip bieden, aangezien de cliënt de mogelijkheid heeft om te werken met mensen die zijn geweest waar ze zijn. Niemand begrijpt een reis zo goed als iemand die al iets soortgelijks heeft meegemaakt. Voor mensen die hulp nodig hebben bij een eetstoornis, kan dit niveau van begrip een essentieel onderdeel zijn van een empathisch programma dat is ontworpen om een ​​persoon te helpen volledig te herstellen. Cliënten kunnen ook de neiging hebben om zich gemakkelijker open te stellen voor personen die soortgelijke ervaringen hebben gehad, wat gunstig kan zijn voor het individu.

Opties voor residentiële en dagbehandeling zijn belangrijk

Rechts herstelcentrum voor eetstoornissen , zullen zowel residentiële als dagbehandelingsopties overwogen worden. Veel cliënten kiezen voor de residentiële benadering vanwege de meer intensieve zorgopties, maar dagbehandeling kan een gunstige optie zijn voor degenen die een residentieel zorgniveau verlaten of voor degenen die meer ondersteuning nodig hebben dan individuele therapie kan bieden. Voor die cliënten, poliklinisch of dagbehandeling mogelijkheden kan ondersteuning bieden op weg naar herstel.

Het juiste behandelcentrum voor eetstoornissen voor u of een dierbare zal alle opties onderzoeken alvorens een bepaald behandelpatroon te kiezen. Het is belangrijk om rekening te houden met de sociale, emotionele, medische en zelfs financiële situatie die het individu nodig heeft. De beste behandelfaciliteiten voor eetstoornissen maken bijvoorbeeld gebruik van dagbehandelingsgroepsessies voor een student lijden aan anorexia nervosa die niet de mogelijkheid heeft om vrij te nemen van school. Aan de andere kant kan diezelfde student ernstige lichamelijke symptomen ervaren die intensieve residentiële zorg of zelfs intramurale ziekenhuisopname vereisen. In dat geval zou het juiste behandelcentrum het benodigde residentiële programma sterk aanbevelen.

Tot slot is het relatief eenvoudig om te bepalen waar u op moet letten in het juiste behandelcentrum. Het is degene die u of een dierbare als persoon behandelt in plaats van als een verzameling symptomen, en het juiste, empathische behandelplan ontwerpt voor uw behoeften. Met de juiste aanpak kan dit het verschil maken in een volledig herstel.

Populaire Berichten