6 manieren om cultureel bewustzijn in de verpleging te vergroten

Leestijd ~7 Min.

Door Jamie Mercer schrijft naar Gezondheid

Nu de medische industrie gediversifieerd is, neemt ook de raciale, etnische, religieuze, economische en sociale diversiteit toe. Diversiteit in de zorg is belangrijk omdat het leidt tot betere patiëntresultaten. Wanneer patiënten zich op hun gemak voelen bij hun zorgverleners en zich met hen kunnen identificeren, is de kans groter dat ze de behandeling voortzetten en een actieve rol spelen in hun eigen zorg. Een divers personeelsbestand in de gezondheidszorg is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot kwaliteitszorg. Als zorgverleners verschillende achtergronden hebben, is de kans groter dat ze de behoeften van verschillende patiëntenpopulaties begrijpen en in staat zijn om cultureel competente zorg te bieden. Ten slotte helpt diversiteit in de gezondheidszorg ons om een ​​meer rechtvaardige samenleving te creëren. Als iedereen toegang heeft tot kwaliteitszorg, kunnen we hiaten in gezondheidsverschillen dichten en ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt om een ​​gezond leven te leiden.

Culturele diversiteit is ook in opkomst in de gezondheidszorg, aangezien van artsen en verpleegkundigen wordt verwacht dat ze meer bewustzijn en competentie tonen in de omgang met patiënten.

Verpleegkundigen moeten tegenwoordig patiënten met verschillende achtergronden bedienen. Sommigen staan ​​misschien niet open voor specifieke behandelingsopties zoals vaccinaties, terwijl anderen op unieke en onvoorspelbare manieren op ziekten kunnen reageren.

Om patiënten de best mogelijke zorg te bieden, is gevoeligheid voor hun culturele achtergrond cruciaal. Als verpleegkundige kunt u op de volgende manieren uw cultureel bewustzijn en sensitiviteit bij het behandelen van patiënten vergroten.

  1. Zet in op permanente educatie en training

Ervaring en kennis zijn de sleutels tot het overwinnen van culturele barrières in een zorgomgeving. Hoe meer je je bewust bent van culturele verschillen bij patiënten, hoe beter je met deze situaties omgaat.

Je kunt een workshop of seminar volgen over intercultureel bewustzijn. Dergelijke programma's trainen verpleegkundigen in interculturele communicatie en in het identificeren van organisatorische praktijken die cultureel intolerant zijn.

Het is van vitaal belang om de demografische samenstelling van de doelgroep van uw instelling te kennen. Als je eenmaal weet wat voor soort mensen je zult tegenkomen, kun je jezelf trainen in het omgaan met die specifieke culturen.

Zet je in voor het volgen van diploma's in het hoger onderwijs en aanvullende cursussen voor culturele competentie.

Andere opleidingen zoals Ph. D's en DNP's zijn ook effectief. DNP-cursussen, inclusief online dnp-programma's , train verpleegkundigen voor banen op een hoger niveau door middel van klinische praktijk.

Door verschillende patiënten te ontmoeten in een trainingsopstelling kun je onder begeleiding je vaardigheden bijschaven.

  1. Maak geen aannames

Als je een cultuur niet goed kent, blijf dan uit de buurt van aannames, want die kunnen het vertrouwen van de patiënt schenden.

Als uw aannames de patiënt beledigen, kunnen ze resistent worden tegen behandelingsopties en in de verdediging gaan.

Als u iets niet weet over hun cultuur, vraag het dan aan de patiënt. Mensen praten meestal graag met anderen over hun cultuur als ze willen luisteren.

Als ze spreken, zou je lichaamstaal openheid en acceptatie moeten suggereren. Dit zou u ook helpen een band met de patiënten op te bouwen.

  1. Gebruik een zelfevaluatietool voor culturele competenties om uw zwakke punten te kennen

Zelfevaluatie en monitoring helpen je om je culturele kennis en bewustzijn te herkennen.

Nadat u een basislijn hebt vastgesteld, kunt u effectief streven naar verbeterde culturele competentie. U kunt zelfevaluatietools online vinden, of uw organisatie kan u hierin faciliteren.

Deze hulpmiddelen identificeren uw houding ten opzichte van diversiteit, aannames over verschillende culturen, nieuwsgierigheid om er meer over te leren, bewustzijn over kwesties van sociale rechtvaardigheid, kennis over de impact van discriminatie zoals racisme, enz.

Welke medische praktijken keurt uw cultuur goed of af? Is ziekte een comfortabel onderwerp in uw cultuur? Welke waarden heeft u met betrekking tot kwesties als geboorte- en overlijdensgebruiken?

Met deze kennis kunt u vooroordelen in uw opvattingen identificeren die uw houding kunnen beïnvloeden en die zich kunnen richten op uw zwakkere gebieden

  1. Poets je culturele vaardigheden op

in de verpleging, culturele vaardigheid verwijst naar het identificeren van de culturele waarden die relevant zijn voor het probleem van de patiënt en dienovereenkomstig reageren.

Met deze vaardigheid kunnen verpleegkundigen informatie verzamelen over de cultuur van de patiënt en de gezondheidsproblemen van hun patiënt beoordelen met een goed cultureel bewustzijn.

Dit komt op de volgende manieren tot uiting: spreken op een manier die gemakkelijk te begrijpen is voor de patiënt, geen vooroordelen koesteren tegen hun overtuigingen of religieuze waarden, empathie voor hen hebben ongeacht culturele verschillen, en hun individualiteit waarderen.

  1. Laat communicatiebarrières de patiëntenzorg niet belemmeren

Een van de grootste problemen waarmee twee mensen uit verschillende culturen te maken krijgen bij het communiceren met elkaar, is de taalbarrière.

Als de patiënt de taal van de verpleegkundige niet machtig is, kan dat tijdens en na de behandeling voor problemen zorgen.

Dergelijke communicatiebarrières kunnen het begrip van de medische procedure door de patiënt belemmeren en hun bereidheid om ermee in te stemmen beïnvloeden.

Zorg ervoor dat de taal die u gebruikt eenvoudig genoeg is voor elke patiënt om te begrijpen. Als er een taalverschil is, regel dan een bekwame vertaler.

Luister tijdens het communiceren aandachtig, onderbreek niet, laat de patiënt vragen stellen, stel zelf vervolgvragen om begrip te verzekeren en let ijverig op non-verbale signalen.

Wanneer u met gemarginaliseerde groepen praat, verwijs dan niet naar hen met termen die zij denigrerend vinden.

Gebruik alleen die labels die ze gebruiken om naar zichzelf te verwijzen. Culturele sensitiviteit in communicatie is essentieel omdat de patiënten allemaal het verdienen om gerespecteerd te worden.

  1. Ga er niet vanuit dat elke patiënt op de hoogte is van elke medische ingreep

Mensen met verschillende culturele achtergronden zijn misschien niet bekend met standaardtechnieken in uw cultuur.

Het is jouw taak om alle patiënten de beste zorg te bieden; patiëntenvoorlichting is cruciaal om resultaten op de lange termijn te garanderen, naleving te garanderen, complicaties te verminderen en ervoor te zorgen dat ze zich aan medicijnen houden.

Telkens wanneer u een medische praktijk introduceert, bespreekt u elk aspect ervan met de patiënt en vraagt ​​u hen om hun begrip te bevestigen door te herhalen wat ze hebben begrepen.

Laatste woorden

De groeiende culturele diversiteit in de gezondheidszorg vereist ook een betere culturele competentie. Van verpleegkundigen wordt verwacht dat ze cultureel sensitief zijn om patiëntgerichte zorg te garanderen.

Om dit te bereiken, moet u uzelf informeren over verschillende culturen, uw culturele aanleg beoordelen en eraan werken, geen aannames doen en moeite doen om communicatiebarrières te overwinnen.

Verandering begint bij onszelf; om de culturele competentie in de gezondheidszorg te verbeteren, moet je individueel aan jezelf werken.

Populaire Berichten